Tin tức

LỌC PARKER – RACOR

hinh-anh-bai-viet

Với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong quá trình sản xuất và đưa thương hiệu lọc Racor tới các đội tàu, thuyền, tàu du lịch đang hoạt động trên biển cả và sông hồ, Racor đã và đang trở thành một trong những thương hiệu lọc đầu tiên được các chủ tàu nghĩ đến khi muốn lắp đặt và thay thế cho hệ thống lọc của mình.

 

Bằng sự đang dạng sản phẩm của mình, Racor đáp ứng được các loại hệ thống với nhiên liệu khác nhau như:

  • Diesel
  • Gasoline
  • CNG
  • LPG
  • LNG
  • Kerosene
  • Aviation Gas
  • Jet Fuels.

 

Racor có thiết kế đơn giản nên dễ lắp đặt, phù hợp với nhiều đầu nối khác nhau. Cùng với lõi lọc thay thế dễ dàng và cốc lọc có thể tái sử dụng trong thời gian dài, các sản phẩm của Racor luôn là là chọn ưu tiên trong suốt quá trình hành hải của các đơn vị khai thác.