Tin tức

Pacific ocean – hướng tới nhà cung cấp năng động

PACIFIC OCEAN đã tiến thêm bước dài khi tạo được lòng tin của khách hàng để trở thành một trong những nhà cung cấp chính cho phụ tùng năm 2018 của đội tàu Vinalines Shipping bao gồm các hạng mục phụ tùng trong phòng máy với xuất xứ là hàng OEM Korea, OEM Japan & OEM EU. Đây là động lực lớn thúc đẩy để PACIFIC OCEAN ngày càng chuyên nghiệp hơn trong quá trình phát triển theo kế hoạch đề ra cho năm 2018.

29356630_596089434075705_1190752272334716928_n