Sản phẩm đặc trưng

PHỤ TÙNG TURBINE TĂNG ÁP

PACIFIC OCEAN đáp ứng được phụ tùng cho tuabin tăng áp từ kho của công ty chúng tôi và từ những nhà máy sản xuất phụ tùng turbine có kinh nghiệm trên 50 năm trong việc sửa chửa và cung cấp phụ tủng cho turbine. PACIFIC OCEAN đang cung cấp các dịch vụ như sửa chữa, cung cấp hàng OEM và hàng OEM với công nghệ mới cùng với chất lượng tiêu chuẩn cao.

Cùng với kinh nghiệm cung cấp cho nhiều hãng sản xuất tuabin, PACIFIC OCEAN đã tiến tới xây dựng một kho lưu trữ phụ tùng cho nhiều loại tuabin, đồng thời các nhà máy sản xuất và nhà cung cấp làm việc với PACIFIC OCEAN đều cấp được những chứng chỉ đăng kiểm khi khách hàng yêu cầu.

PACIFIC OCEAN chuyên về phụ tùng thay thế phù hợp đối với các hãng chuyển turbine danh tiếng như sau:

  • ABB
  • KBB
  • MAN B&W
  • NAPIER
  • MITSUBISHI